ma 14
KermisMis bij de autoscooters
Osse Kermis 17 tot en met 23 augustus 2023

Op zondag 20 augustus om 11.00 uur is er een KermisMis bij de autoscooters op het Eikenboomgaardplein. Kermis-aalmoezenier Welzenes is voorganger in deze dienst. Het St. Sebastiaangilde begeleidt de aalmoezenier vanuit de rotonde aan de Koornstraat naar de plek van de KermisMis. Het Osse koor MengelmOeSS verzorgt de zang bij deze viering. Het St. Sebastiaangilde sluit de dienst af met een vendelgroet.

Op de vloer waar normaal de autoscooters rijden zijn zitplaatsen om de dienst bij te wonen. Iedereen is welkom. Na afloop van de dienst is er koffie of thee met olliebollen voor de bezoekers.